Web development

Web development

Vývoj webových stránek je jako stavění stavebnice, každý kousek představuje jeden krok směrem k vytvoření úspěšného projektu. Podíváme se teď podrobněji na jednotlivé fáze web developmentu, abychom lépe porozuměli tomu, jak se taková plnohodnotná a efektivní webová stránka u nás vytváři.

KROK 1 __PŘÍPRAVA

1.1 KONZULTACE
V prvním kroku vývoje se věnujeme důkladné konzultaci s klientem. Chceme plně porozumět vašim obchodním cílům, strategii a záměru. Diskutujeme o tom, co přesně chcete dosáhnout prostřednictvím webové platformy a jak by měl váš web odrážet vaši značku.

1.2 ANALÝZA
Provádíme pečlivou analýzu odvětví, ve kterém podnikáte, a sledujeme aktuální trendy a technologické inovace v oblasti webů. Analyzujeme i konkurenční webové stránky, abychom identifikovali silné a slabé stránky a zajistili, že váš web bude vynikat.

KROK 2 __DESIGN

2.1 WIREFRAME
Ve spolupráci s vámi vytvoříme wireframe webu, který mapuje rozložení informací, strukturu a navigaci webu. Zaměřujeme se na moderní uživatelský zážitek a zajišťujeme, že každá stránka má logický tok, který usnadňuje průchod webem.

2.2 GRAFICKÝ NÁVRH
Na základě nasbíraných informací vytváříme grafický návrh webu, který zohledňuje vaše požadavky a reflektuje identitu vaší značky. Diskutujeme o možných estetických směrech a přizpůsobujeme design tak, aby co nejlépe odpovídal vaší vizi.

KROK 3 __VÝVOJ

3.1 REDAKČNÍ SYSTÉM
Nasazení redakčního systému wordpress a nastavení pro předpokládané využití webu. Optimalizace webu pro vyhledávače dle jeho zacílení (SEO optimalizace). Nastavení podpůrných pluginů doplňující potřebné funkce jakou jsou výcejazyčná podpora, správa cookies, e-shop funkce nebo tvorba cache webu…

3.2 INTEGRACE
Provádíme integraci s externími službami, jako jsou platební brány, sociální média nebo analytické nástroje (např. google analytics). Zapojujeme API třetích stran a zajišťujeme, aby všechny části systému byly vzájemně propojeny.

3.3 VÝTVOŘENÍ WEBU
Vytvoření jednotlivích prezentačních modulů z kterých bude web sestaven v všech responzivních variantách. Kompletování jednotlivých stránek webu z navrženích komponent ve všech jazykových mutacích.

KROK 4 __SPUŠTĚNÍ

4.1 TESTOVÁNÍ
Zapojujeme uživatele do testování, sledujeme, jak interagují s webem, a sbíráme jejich zpětnou vazbu. Opravujeme jakékoli nalezené problémy a zlepšujeme uživatelský zážitek.

4.1 NASAZENÍ
Migrace a spuštění webu na produkčním hostingu. Optimalizace rychlosti načítání na zvoleném webhostingu.

KROK 5 __PŘEDÁNÍ

5.1 PŘEDÁNÍ
Zaučení a předání webu odpovědné osobě pro samosprávu. Předání zahrnuje obsahovou části nebo celý web. Součástí je také manál nebo videozáznam mapující obsluhu webu.

5.2 PODPORA
Nedílnou součásti vytvoření webu je také následovná podpora po nasazení. Podpora je individuální dle kategorie a velikosti projektu. Běžně zahrnuje pravidelné aktualizace pro zajištění optimálního výkonu a udržení bezpečnosti chodu a také následovný rozvoj webu dle požadavků klienta. Jsme tu pro vás i po dokončení projektu, abychom vám pomohli rozvíjet váš online prostor.