Web development Vývoj webových stránek je jako stavění stavebnice, každý kousek představuje jeden krok směrem k vytvoření úspěšného projektu. Podíváme se teď podrobněji na jednotlivé fáze web developmentu, abychom lépe porozuměli tomu, jak se taková plnohodnotná a